Rok 2023 pod patronem Mikołaja Kopernika

 • został przyjęty przez Senat RP w 550 rocznicę urodzin Wybitnego Polaka 
 • Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu 
 • zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku 
 • najbardziej znany Polak na całym świecie 
 • studiował sztuki wyzwolone na Uniwersytecie w Krakowie, prawo w Bolonii i medycynę w Padwie 
 • bardzo wykształcony: astronom, kanonik, prawnik, matematyk, lekarz, ekonomista i filozof 
 • prawdziwy przedstawiciel renesansu 
 • najsłynniejsze dzieło jego życia powstało w latach 1515-1533 pod tytułem „O obrotach sfer niebieskich”. Opisał w nim swoją teorię heliocentryczną budowy Układu Słonecznego. Odkrył, że Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie na odwrót, jak do tej pory powszechnie uważano 
 • człowiek, który wstrzymał słońce a ruszył Ziemię  
 • w 1522 roku opracował ,, traktat o monetach”, w którym udowadniał, iż gorszy pieniądz wypiera lepszy 
 • dokonał przewrotu kopernikańskiego, rewolucję naukową w dziedzinie odkryć

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w związku z rokiem patrona, zaprasza wszystkich na dodatkowe atrakcje i nowości. ,,Rewolucja Kopernika” wśród premierowych pokazów Planetarium, otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego i nowa wystawa związana z medycyną przyszłości i projektowaniem człowieka – to część planów Centrum Nauki Kopernik na 2023 r. W roku patrona każdy Kopernik wchodzi bezpłatnie. Pojawił się tez robot wyglądem przypominający Mikołaja Kopernika.  

WARTO SKORZYSTAĆ!

Laura Okurowska